CSR w firmie część 1 - Ekspert ESG, audytor raportów niefinansowych

CSR w firmie część 1

Każda organizacja wypracowuje swoje doświadczenia w sposób indywidualny. Poprzez dekady praktyk firm, które decydują się realizować politykę społeczna, można jednak wyodrębnić kilka etapów, które są tożsame niezależnie od wielkości organizacji.

Każda ścieżka biegnie inaczej, jednak analizując modele, można natknąć się na 4 charakterystyczne etapy, dzięki którym firma może w pełni doświadczyć wariantów odpowiedzialności społecznej.

Typ pierwszy – DEFENSYWNY CSR.

  • jest skorelowany z działaniami wobec społeczeństwa lub środowiska,
  • przyjmuje postać spontanicznych interwencji,
  • celem działań jest zapobieganie utracie wartości przedsiębiorstwa,
  • przejawia się np. poprzez unikanie kar przez rzeczywiste lub pozorne dostosowanie się do norm emisji spalin.

 

A Twoja firma zaczęła już myśleć o badania oddziaływania ESG? Jeśli nie, to możemy Ci w tym pomóc – napisz do nas!