budowanie projektów MIĘDZYSEKTOROWYCH - Ekspert ESG, audytor raportów niefinansowych

budowanie projektów MIĘDZYSEKTOROWYCH

Projekty międzysektorowe stanowią biznesową realizację podejścia ESG w Organizacji. Dobrze przygotowane współprace między Firmami a organizacjami z trzeciego sektora (NGO, uczelnia i inne) realizują strategię ESG, wspierając przy tym cele biznesowe i rozwój podmiotu w ogóle.

Szkolenie w tym obszarze pomaga przeprowadzić mapowanie interesariuszy, a także pozwala ustalić, czym w rzeczywistości jest dedykowana typologia partnerów oraz jak wygląda odpowiednia sesja mediacyjna z interesariuszami. Wszystkie te kwestie przydadzą się do dostosowania strategii ESG i biznesowej, a tym samym zaplanowania dopasowanych projektów rozwojowych z zyskiem dla obu stron.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • podmiotów biznesowych (przedsiębiorstw)
  • organizacji trzeciosektorowych (NGO)
  • uczelni wyższych
  • administracji publicznej

Dzięki współpracy takich podmiotów projekty międzysektorowe mają za zadanie umożliwić realizację potencjału NGO’sów, komercjalizację wiedzy czy wzmocnienie relacji społecznych.  Jednoczesne wspieranie takich projektów biznesowych, pozwala na stworzenie stabilnych i zrównoważonych relacji na rynku.

Wspólnie, warsztatowo odpowiemy na pytania, jakie współprace powinny Was interesować – zamiast działań filantropijnych, charytatywnych czy tych ad hoc. Razem stworzymy typologię partnerów i wyznaczymy obszary potrzeb, które są możliwe do zrealizowania przez partnerów. Na koniec przerobimy powody braku realizacji takich współprac międzysektorowych.

Opis obszaru tematycznego

Dla kogo

Jak pracujemy

Szkolenia