TAKSONOMIA - które firmy objęte są nowymi regulacjami? - Ekspert ESG, audytor raportów niefinansowych

TAKSONOMIA – które firmy objęte są nowymi regulacjami?

Komisja Europejska wydała właśnie rozporządzenie delegowane do dokumentu 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.
 
  • W dokumencie ustanowiono kryteria kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu.
  • Dokument zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu na jakich dana działalność gospodarcza może zostać uznana za zrównoważoną.
LINK DO DOKUMENTU – kliknij tutaj  
 
A jeśli nie wiesz czy TWOJA firma będzie objęta nowymi regulacjami to zawsze możemy o tym porozmawiać  – napisz do nas!