Raportowanie niefinansowe obowiązkiem dla firm! - fsd.info.pl

Raportowanie niefinansowe obowiązkiem dla firm!

Czy pojęcia takie jak ESG, GRI, sustainability, czy ślad węglowy są Ci znane? Jeśli nie, to czas, aby zacząć się nimi interesować na poważnie!
 
Nowa dyrektywa UE, w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive). Zastąpi ona stosowaną od kilku lat dyrektywę NFRD, która zobowiązała największe spółki giełdowe do publikowania raportów niefinansowych. Warto podkreślić, że wraz z CSRD pojęcie „informacji niefinansowej” odejdzie do przeszłości.
 
CSRD wprowadzi obowiązek raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju w ramach sprawozdań z działalności stanowiących integralną część raportów rocznych. Raporty zrównoważonego rozwoju będą sporządzały wszystkie duże spółki, czyli te, które mają powyżej 250 pracowników.
 
A czy Twoja firma jest już gotowa na raportowanie? Chcesz o tym porozmawiać? napisz do nas!